IcalEllefsen – hobbyfotograf

Her vil jeg legge ut bilder jeg har tatt, først og fremst konsentrerer jeg meg om å ta bilder avsol opp – og nedganger, naturen generelt og bygninger.
Gjerne kom med ris/ros i forhold til bildene, dette kan gjøres via kontaktskjema eller sendes direkte til kontakt@icalellefsen.no